ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації


 

Назва НЗ

Теле

фон

Керівник  НЗ

Рівень акредитації

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Форма власності

Форма навчання

Перелік спеціальностей

1

2

3

4

5

6

7

8

11

1

Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

 

(03438)

42-371;

42-331

 

Джура Олександр Дмитрович

 

І-ІІ

 

Молодший спеціаліст,

бакалавр

 

Державна

 

Денна

заочна

Монтаж і експлуатація електроустат-кування, електростанцій і енергосис-тем; обслуговування автоматизованого теплоенергетичного  устаткування на електростанціях; монтаж  і  експлуата-ція теплоенергетичного устаткування теплових   електростанцій; економіка підприємства;    фінанси і кредит;

оціночна діяльність;

теплоенергетикаекономіка  підприємства

Елект

2

Івано-Франківський базовий медичний коледж

(0342)

753258

753567

Стасюк Володимир Васильович

І

Молодший спеціаліст

Комуналь

на

Денна

Лікувальна справа; сестринська справа; акушерська справа

 

3

Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національно

го університету фізичного виховання і спорту України

(03422)  53-93-60

Пасічняк Любомир Васильович

І-ІІ

Молодший спеціаліст, бакалавр

Державна

Денна

заочна

Фізичне виховання

4

Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського

(0342)

55-29-04 (03422)

2-48-56

Гундер Петро Михайлович

І

Молод-

ший спеціа-

ліст

Комуналь

на

Денна

Музичне мистецтво.

Спеціалізації: «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування», «Теорія музики», «Спів»

5

Снятинський коледж Подільського ДАТУ

(03476)

2-50-47 2-12-78

Гуменюк

Ярослав Васильович

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денна

заочна

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва; технологія виробництва і переробки продукції рослинництва; організація і технологія ведення фермерського господарства; комерційна діяльність; бухгалтерський облік; правознавство

 

6

Тлумацький коледж Львівського НАУ

(03479)  2-22-67; 2-21-39

Боднарчук Дмитро Юрійович

0981072283

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денназаоч

на

Бухгалтерський облік;

комерційна діяльність

7

Рогатинський державний аграрний коледж

 

(03435) 2-14-48

2-43-52

Тринів Ігор Васильович

І

Кваліфіко

ваний робітник,

молодший спеціаліст

Державна

Денна заочна

Тракторист-машиніст; водій автотранспортних засобів категоріїВ,С; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустатку

вання; кухар; продавець продовольчих товарів; ветеринарна медицина; виробництво і переробка продукції тваринництва; зберігання, консервування та переробка мяса; експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва (механізація сільського господарства)

8

Калуський

політехніч-

ний коледж

(03472)  6-52-31

6-52-24

Гринькевич

Петро Петрович

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денна заочна

Бухгалтерський облік; фінанси і кредит; монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва; обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем; обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто газопереробної промисловості; монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; виробництво органічних речовин;

виробництво неорганічних речовин.

9

Надвірнянський коледж Національного транспортного університету

(03475)

2-07-52

50-18-79

Нагорний Ростислав Васильович

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денна заоч

на

Діловодство; правознавство; фінанси і кредит; економіка підприємства; бухгалтерський облік; обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; організація перевезень і управління на автотранспорті; будівництво, експлуатація і ремонт автомобілів і двигунів

10

Коломийський індустріально-педагогічний технікум

(03433)

2-25-70

2-25-72

Заник

Василь Васильович

І

Квалі-фікований робітник,

молодший спеціаліст

Державна

Денна заочна

Технологічна освіта

Професійна освіта

11

Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

(0342)

77-68-34

факс:

77-68-39

Кельбас

Богдан

Андрійович

І-ІІ

Молодший

спеціаліст,

бакалавр

Державна

Денна заочна

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів

електронної техніки; монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення; обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем; розробка програмного забезпечення;

обслуговування комп’ютерних систем та мереж; економіка підприємства;

бухгалтерський облік; системна інженерія; телекомунікації;

електронні пристрої та системи

12

Івано-Франківсь-

кий фінансово-комерційний кооперативний коледж

ім. С. Граната

(0342)

55-91-76

Кофлан

Василь

Михайлович

І

Молодший спеціаліст

Кооперативна

Денна заочна

Бухгалтерський облік; фінанси і кредит; банківська справа; розробка програмного забезпечення;

маркетингова діяльність;

товарознавство та комерційна діяльність; товарознавство в митній справі; ресторанне обслуговування

13

Прикарпатський лісогосподарсь

кий коледж

(03437) 3-46-68

3-42-50

Черневий Юрій

Іванович

І

Молодший спеціаліст

Комуналь

на

Денна заочна

Лісове господарство; зелене будівництво і садово-паркове господарство; бухгалтерський облік; туристичне обслуговування; землевпорядкування

14

Коломийський політехнічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»

(03433)  2-08-05

2-44-70

2-79-85

Білейчук

Василь

Степанович

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денна заочна

Бухгалтерський облік; фінанси і кредит; маркетингова діяльність;

організація виробництва; моделювання та конструювання промислових виробів; оброблювання деревини; обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафто-газопереробної промисловості;

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

15

Калуський  ко-ледж економіки, права та інфор-маційних техно-логій Івано-Фран-ківського націо-нального техніч-ного університету нафти і газу

(03472)

6-18-08

Тимків Ганна Ярославівна

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денна

Правознавство; фінанси і кредит; організація виробництва; обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

 

16

Калуський коледж культури і мистецтв

(03472)

5-45-07

Пірус Петро Степанович

І

Молодший спеціаліст

Комуналь

на

Денна заоч

на

Народна худож-ня творчість; бібліотечна справа; хореографія; образотворче мистецтво

17

Коледж Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького

(0342)

71-66-75

Соловій Ярослав Іванович

І-ІІ

Молодший спеціаліст

Приватна

Денна

Правознавство; фінанси і кредит; обслуговування програмних систем і комплексів; архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр

18

Коломийський економіко-правовий коледж

(03433)

2-15-86

7-24-36

Гарат Роман Михайлович

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денна

заочна

Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства і торгівлі; організація обслуговування в готелях; фінанси і кредит; правознавство; бухгалтерський облік

19

Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу

(03422)

3-14-00

Томенчук

Софія

Петрівна

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денна

заочна

Комерційна діяльність; фінанси і кредит; оціночна діяльність; бухгалтер-ський облік; виробництво харчової продукції; готельне обслуговування; туристичне обслуговування

20

Коломийський педагогічний коледж  Івано-Франківської обласної ради

 

(03433)

2-65-31

2-46-23

Ковтун

Валерій

Іванович

І

Молодший

спеціаліст

Комуналь

на

Денна

заочна

Початкова освіта зі спеціалізаціями; англійська мова; німецька мова; французька мова; польська мова; інформатика; хореографія; виховна робота; музика; музичне мистецтво; соціальна педагогіка; образотворче мистецтво

21

Медичний коледж ІФНМУ

(03422)

2-25-72

2-42-95

Боцюрко Юрій Володимирович

І-ІІ

Молодший спеціаліст

Державна

Денна

 

Лікувальна справа; сестринська справа; стоматологія ортопедична

22

Івано-Франківський юридичний коледж Національ

ного університету «Одеська юридич

на академія»

(0342)   72-07-78

Кисляк Леся Несторівна

ІІ

Молодший спеціаліст

Державна

Денна

Правознавство

23

Івано-Франківський коледж  Львівського національного аграрного університету

(03422)

55-47-14

55-47-22

Костюк

Богдан

Андрійович

І

Молодший спеціаліст

бакалавр

Державна

Денна

заочна

Організація і технологія ведення фермерського господарства; зберігання, консервування  та переробка плодів і овочів;

організація виробництва; зелене будів-ництво, садово-паркове господарство; екологія; охорона навколишнього середовища

24

Коломийський коледж інституту управління при-родними ресур-сами ВНЗ «Уніве-рситет економіки та права «Крок»

(03433)

3-44-57

Футулуйчук

Василь Миколайо

вич

ІІ

Бакалавр

Приватна

Денна

Геодезія, картографія та землеустрій; менеджмент

25

Косівське училище прикладного та декоративно

го мистецтва Косівського інституту Львівської національної академії мистецтв

(03478)

2-12-60

2-22-69

В. о. директора

Мартинюк Юлія Володимирівна

І

Молодший спеціаліст

 

Державна

Денна

Художні вироби з дерева; художня обробка металу; художня кераміка; художні вироби зі шкіри; художнє ткацтво; художня вишивка та моделювання одягу; художній розпис

26

Коломийський медичний коледж

ім. І. Франка

(0233)

2-69-47

Васкул Василь Петрович

І

Молодший спеціаліст

Комуналь

на

Денна

Лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, фармація

27

Коледж бізнесу та інформатики «Галицька академія»

(0342)

72-30-36

Яченко Марія Михайлівна

І

Молодший спеціаліст

 

Приватна

Денна

Маркетингова діяльність; фінанси і кредит; обслуговування комп’ютерних систем і мереж; розробка програмного забезпечення

28

Бурштинський торговельно-економічний  коледж КНТЕУ

(0238)

4-21-74

4-27-74

Козак Андрій Романович

І-ІІ

Робітничі професії,

молодший спеціаліст

 

Державна

Денна

«Кваліфікований робітник» на базі 9-ти класів:

продавець продовольчих товарів;

кухар; кондитер;

електромеханік торговельного та холодильного устаткування;

офіціант; бармен

на базі 11-ти класів:

офіціант; кухар

29

Івано-Франків-ський коледж Прикарпатсько-

го національного університету

ім. В. Стефаника

57-00-08

Москаленко Юрій Михайлович

І

Молодший спеціаліст

Державна

Денна

Початкова освіта, дошкільна освіта, дизайн

30

Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму  Національного університету харчових технологій

3-10-75

Кузнецова Віра Іванівна

І

Робітничі

спеціальностімолодший спеціаліст

Державна

Денна

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється за такими спеціальностями:

туристичне обслугоування;

виробництво харчової продукції;

комерційна діяльність.

Навчання кваліфікованих робітників проводиться за такими професіями:

кухар, кондитер; офіціант, бармен;

агент з організації туризму;

продавець продовольчих і непродовольчих товарів;майстер ресторанного обслуговування